SSP-samarbejdet

SSP (Skole-Social-Politi) er et tværfagligt samarbejde, der skal være med til at skabe gode og trygge rammer for børn og unge samt forebygge, at børn og unge begår kriminalitet eller samles i fritiden omkring "ikke acceptable" aktiviteter. I Morsø Kommune er SSP rent organisatorisk forankret i Morsø Ungdomsskole. 

SSP involverer i sagens natur en række fagpersoner fra såvel Skoleområdet, det Sociale område og Politiet. På de Kommunale skoler og de fleste friskoler er der udpeget SSP-kontaktlærere.

Vi har alle et fælles ansvar for at børn og unge får et godt liv, og det skal SSP-samarbejdet bidrage til. Tag derfor kontakt til SSP-samarbejdet, hvis du som forældre, kammerat og/eller borger oplever generelle bekymrende tendenser, eller hvis du er bekymret for et barn eller en ung som:

 • Kan være i fare for at begå noget kriminelt eller færdes i sammenhænge, hvor der kan være mistanke om, at der kan være foregået noget kriminelt.
 • Har været udsat for noget kriminelt eller selv har begået kriminalitet – herunder også online kriminalitet
 • Er misbrugstruet eller som er i et misbrug.

Du kan enten kontakte SSP-kontaktlæreren på din/dit barns uddannelsesinstitution eller tage direkte kontakt til SSP-koordinatoren eller Ungdomsskole- og projektmedarbejderen. Har du brug for råd og vejledning eller bare en at snakke med, kan du også kigge ind på Ungdomsskolens kontor.  

Desuden tilbyder SSP klassevise oplæg og temadage for elever og forældre i Fri- og Folkeskolerne. Der kan efter aftale planlægges oplæg for andre årgange end de nævnte eller med andre temaer.

0.klasse: At være forældre til børn født i en digital verden (forældreoplæg

 1. klasse: Tryghed på nettet – med verden i hånden
 2. klasse: De digitale valg – om god tone, billeddeling, drilleri vs. Mobning
 3. klasse Mit barn er online – om at opdrage børn i en digital verden (forældremøde)
 4. klasse: Normer og adfærd på nettet
 5. klasse: Temadag om alkohol
 6. klasse: Forældreoplæg ”Alkoholdning”
 7. klasse: Sociale medier og kritisk tænkning
 8. klasse: Temadag ”Det gode ungdomsliv”
 9. klasse: Forældreoplæg om unge, selvværd og misbrug
 10. klasse: Digitale medier: Hate og moral

 

Få mere viden om Kommunens SSP-indsats her.


 • Joan Kirkebak
  SSP-koordinator

  9970 6288
  2256 9512
  jki@morsoe.dk
 • Karsten Mark
  Ungdomsskole- og projektmedarebjder

  9970 6289
  26840013
  kbm@morsoe.dk