Bestyrelsen


Ungdomsskolens bestyrelse består af:

Formand
Charlotte Amalie Holm
Kommunalbestyrelsesmedlem

Næstformand
Henrik Sivert Kristensen
Kommunalbestyrelsesmedlem

Nina Kristensen
Repræsentant for skolevæsenet, skoleleder

Birgitte Martiny
Repræsentant for erhvervs- og ungdomsuddannelserne

Arne Houmøller
Medarbejderrepræsentant

Peter Klemmensen
Medarbejderrepræsentant

Anja Alsøer
Repræsentant for folkeoplysningsudvalget

Mathilde Bundgaard Bach
Ungerepræsentant

Vakant
Ungdomsrådet, elevrepræsentant

Michael Dahlgaard
Skolechef - uden stemmeret

Johs. Odgaard
Konstitueret Ungdomsskoleinspektør - uden stemmeret

Inger Nielsen
Sekretær - uden stemmeret