Bestyrelsen


Ungdomsskolens bestyrelse består af:

Formand
Charlotte Amalie Holm
Kommunalbestyrelsesmedlem

Næstformand
Henrik Sivert Kristensen
Kommunalbestyrelsesmedlem

Kenneth Skaarup Bjerregaard
Repræsentant for det kommunale skolevæsenet

Martin Fjord
Repræsentant for erhvervs- og ungdomsuddannelserne

​Simon Krabbesmark
Repræsentant for friskolerne

Arne Houmøller
Medarbejderrepræsentant

Peter Klemmensen
Medarbejderrepræsentant

Anja Alsøer
Repræsentant for folkeoplysningsudvalget

Vakant
Ungdomsrådet, elevrepræsentant

Michael Dahlgaard
Centerchef for skole-og dagtilbud - uden stemmeret

Johs. Odgaard
Ungdomsskoleinspektør - uden stemmeret

Inger Nielsen
Sekretær - uden stemmeret