Straf og bøder


Der er ret strenge sanktioner for at overtræde færdselsloven på lille knallert.

Det betyder, at det kan få store konsekvenser, hvis man kører ulovligt. Man kan miste retten til at køre knallert, knallerten kan blive konfiskeret og man kan få store bøder. Personer under 18 år kan få udskudt tidspunktet for, hvornår de må tage kørekort til bil.

 

Kørekortet til bil kan blive udskudt

Er man under 18 år og får en ubetinget frakendelse af retten til at køre lille knallert, får man samtidig udskudt tidspunktet for, hvornår man må tage kørekort til bil med 6 måneder. Dvs., at man først kan få kørekort til bil, når man er 18 ½.

Hvis man begår nye overtrædelser på lille knallert, i den tid førerretten er frakendt, kan tidspunktet for, hvornår man kan tage kørekort til bil, udskydes yderligere (op til 2 år).

 

Hvad er en ubetinget frakendelse?

En ubetinget frakendelse betyder, at man mister retten til at føre på lille knallert i en periode på mellem 2 og 10 år.

Man får en ubetinget frakendelse af retten til at køre lille knallert, hvis man fx.:

Det er retten, der bestemmer, hvor længe førerretten til lille knallert bliver frakendt. Frakendelsen vil dog altid være på mindst 2 år.

 

Hvad er en betinget frakendelse?

En betinget frakendelse betyder, at man må fortsætte med at køre lille knallert på betingelse af, at man ikke overtræder loven igen.

Man får en betinget frakendelse af retten til at køre lille knallert, hvis man fx: 

Efter man har fået en betinget frakendelse, er der en prøvetid på 3 år, hvor den stadig "tæller med", hvis man overtræder loven på lille knallert igen.

 

Hvornår konfiskeres knallerten?

Knallerten konfiskeres blandt andet:

Når en knallert konfiskeres, betyder det, at den overgår til statens ejendom, og man får den aldrig tilbage.