Ungdomsskoleplan, retningslinjer og vedtægter


Plan, retningslinjer og vedtægter

Klik på dokumentet og læs om:

• Morsø Ungdomsskoles mission
• Vision
• Ungdomsskoletilbuddet
• Undervisningens afvikling
• Økonomi og administration
• PR og formidling
• Fysiske rammer/faciliteter
• Statistik/effekt
• Evaluering/afrapportering
og
• VEDTÆGT