Velkommen i Ungdomsskolen 2019/2020

 

Kære Ung på Mors og jeres forældre.

Ungdomslivet i dag er først og fremmest karakteriseret ved, at de unge skal træffe en lang række af valg. Verden ligger åben med alle muligheder - en verden, hvor tidligere tiders faste holdepunkter er relativiserede.  Der er ikke meget, som er givet på forhånd. Der stilles store krav til de unge om at kunne håndtere alle disse valg i deres fremtid.

Ungdomsskolen Mors fungerer som et bindeled på ungeområdet i Morsø Kommune.  I Lov om Ungdomsskoler står:
§ 1. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.


Med disse briller er jeg stolt over, at vi i Morsø Kommune kan tilbyde vores unge mennesker, så mange spændende fag og oplevelser som ses i dette alsidige program. Med Ungdomsskolen Mors’s meget kompetente og engagerede personale er det mit håb, at I vil boltre jer i alle disse mange valg og tage godt for jer af de mange tilbud.


Med venlig hilsen

Jette Jepsen

Formand for bestyrelsen for Ungdomsskolen Mors.


  • Jette Jepsen
    Formand for Ungdomsskolebestyrelsen