Velkommen i Ungdomsskolen

Velkommen i Ungdomsskolen 2017 / 2018.

Kære Ung i Morsø Kommune.

Livet som ung er ikke et ta-selv-bord ….. men det er lige ved, når man ser Ungdomsskolens tilbud.

Sikke et program af gratis fritidstilbud til øens unge fra 7. klasse og op til og med 18 år. Et tilbud vi som kommune er stolte af, at kunne give vores unge gennem Ungdomsskolen Mors.

Her er Musik og Drama. Rejser og oplevelser. Friluftsliv og natur. Benzin i blodet. Kreative tilbud. Selvudvikling. Sport og action. IT og teknik. Fag og uddannelse. Klub og meget meget mere.

Et ta-selv-bord til dig som ung, hvor du oveni din folkeskole eller friskole kan udvikle dig endnu mere. Du kan tage dine venner med og understøtte gamle venskabsbånd eller du kan knytte nye venskaber - til stærke fællesskaber som styrker dig i dit ungdomsliv.

Et ta-selv-bord til dig som ung, hvor du gennem oplevelser øger dit udsyn på verden, på livet og dig selv. Det er i kontrasten til det trygge og kendte mod en verden udenfor, du finder ud af hvem du er og hvad der har værdi for dig. Det vil styrke dig i dit ungdomsliv.

Et ta-selv-bord til dig som ung, hvor du kan udfordre dig selv. Lære helt nye ting, gå helt nye veje eller bygge på det du i forvejen er dygtig til.

Et ta-selv-bord hvor Ungdomsskolens dygtige personale og undervisere holder ”hånden under dig” og hjælper dig trygt på vej.

Morsø kommunes SSP er organiseret i Ungdomsskolen. SSP står for Skole, Socialforvaltning og Politi, og er et kriminalpræventivt samarbejde mellem de tre aktører. Formålet med SSP er at skabe nogle hensigtsmæssige samarbejdsrammer for at forebygge og følge op på børn og unges problemer omkring kriminalitet. Kommunalbestyrelsen bevilligede i 2016 over en halv million kroner årligt til at styrke denne indsats. Styrke synligheden af SSP på Mors, styrke SSP organisationen blandt andet på den måde, at der på alle fri- og folkeskoler er udpeget kontaktpersoner. Ungdomsskolens Fritidstilbud og SSP funktion går fint i spænd i det kriminalpræventive arbejde, ved at Ungdomsskolen har kontakt til rigtig mange unge, også nogle af de udsatte unge. Ungdomsskolen har dette væld af tilbud, som kan få alle med ind i et fællesskab om et eller andet, som kan lede den udsatte ung væk fra et skævt spor. Er du som ung bekymret for en ven eller som voksen / forældre bekymret for en ung – så kontakt Ungdomsskolen.

Kære Ung – jeg håber du vil tage godt for dig af retterne på dette flotte og appetitvækkende ta-selv-bord fra Ungdomsskolen.

Med venlig hilsen

Jette Jepsen

Formand for bestyrelsen for Ungdomsskolen Mors.


  • Jette Jepsen
    Formand for Ungdomsskolebestyrelsen