Bestyrelsen


Ungdomsskolens bestyrelse består af:

Formand
Jette Jepsen
Kommunalbestyrelsesmedlem

Næstformand
Jakob Kortbæk
Kommunalbestyrelsesmedlem

Nina Kristensen
Repræsentant for skolevæsenet, skoleleder

Rikke Rask
Repræsentant for erhvervs- og ungdomsuddannelserne

Henrik F. Nielsen
Medarbejderrepræsentant

Vakant
Ungdomsrådet, elevrepræsentant

Marie Louise Pedersen
Ungdomsrådet, elevrepræsentant

Tine Bille
Repræsentant for folkeoplysningsudvalget

Vibeke Skou Hansen
Skolechef - uden stemmeret

John Landbo
Ungdomsskoleinspektør (sekretær) - uden stemmeret

Johs. Odgaard
Afdelingsleder - uden stemmeret

Inger Nielsen
Sekretær - uden stemmeret