SSP-koordinator

Joan Kirkebak, SSP-koordinator og koordinator for Fritidspas. 

SSP (Skole-Social-Politi) er et tværfagligt samarbejde, der skal være med til at skabe gode og trygge rammer for børn og unge samt forebygge, at børn og unge begår kriminalitet eller samles i fritiden omkring "ikke acceptable" aktiviteter. I Morsø Kommune er SSP rent organisatorisk forankret i Morsø Ungdomsskole. 

Joan koordinerer den tværfaglige SSP indsats og er opsøgende blandt øens unge og de fagpersoner, som er omkring dem i dagligdagen.

Du kan enten kontakte SSP-kontaktlæreren på din uddannelsesinstitution eller tage direkte kontakt til SSP-koordinatoren eller Ungdomsskole- og projektmedarbejderen. Har du brug for råd og vejledning eller bare en at snakke med, kan du også kigge over på Ungdomsskolens kontor.

Få mere viden om Kommunens SSP-indsats her, hvor du også kan hente gode råd og vejledning til, hvordan du kan agere, hvis du er bekymret for en ung.

Som led i den forebyggende indsats vejleder hun desuden børn, unge og deres familier i, hvilke foreningstilbud, der eksisterer, og hjælper med at finde det tilbud, der lige præcist matcher dem og deres behov. Joan vil også være behjælpelig med at ansøge om tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med deltagelsen i foreningstilbuddet. Læs mere om fritidspas her


  • Joan Kirkebak
    SSP-koordinator

    9970 6288
    2256 9512
    jki@morsoe.dk