SSP-koordinator

Morsø Kommunes SSP er organiseret i Ungdomsskolen. I den forbindelse har Ungdomsskolen ansat en SSP-koordinator, en projektmedarbejder samt en ungdomsskole- og projektmedarbejder, der alle arbejder med det forebyggende arbejde.

Joan Kirkebak, SSP-koordinator og koordinator for FritidsPas. 

Med SSP ønsker Morsø Kommune at opbygge et lokalt netværk, der kan skabe gode og trygge rammer for alle borgere samt forebygge, at børn og unge begår kriminalitet eller samles i fritiden omkring "ikke acceptable" aktiviteter. Joan koordinerer den tværfaglige SSP indsats og er opsøgende blandt øens unge og de fagpersoner, som er omkring dem i dagligdagen. Få mere viden om Kommunens SSP-indsats her, hvor du også kan hente gode råd og vejledning til, hvordan du kan agere, hvis du er bekymret for en ung.

Som led i den forebyggende indsats vejleder hun desuden børn, unge og deres familier i, hvilke foreningstilbud, der eksisterer, og hjælper med at finde det tilbud, der lige præcist matcher dem og deres behov. Joan vil også være behjælpelig med at ansøge om tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med deltagelsen i foreningstilbuddet. Læs mere om fritidspas her


  • Joan Kirkebak
    SSP-koordinator

    9970 6288
    2256 9512
    jki@morsoe.dk