Boys on Track

Boys on Track er et 3 årigt projekt, der er støttet af VELUX FONDEN. Projektet løber fra 1. januar 2015 til 31. december 2017.

Projektet har til hensigt at give drenge, der befinder sig i udsatte positioner, mulighed for at tilegne sig nogle særlige faglige, praktiske, sociale og personlige kompetencer samt et positivt indhold i deres liv.

De særlige forløb kan eksempelvis omhandle coaching og teambuilding, de kan være foreningsorienterede eller uddannelses- og joborienterede som eksempelvis junior-livredder, junior-frilufsvejleder eller en uddannelse i servicefag.

Den langsigtede effekt skulle gerne være, at de unge drenge bliver i stand til at mestre eget liv og opnår positive handlekompetencer, således de også i fremtiden har de bedste mulligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse og/eller varetage et arbejde.

I pjecen til højre kan man læse meget mere om projektets indhold og formål.


Boys on Track