Ungdomsskolens værdigrundlag


Vision

Morsø Ungdomsskoles vision er at være det "rum", fysisk og mentalt, hvor der gives unge mulighed for at søge/afprøve deres identitet og roller og hvor unge i et forpligtende fællesskab ud over at styrke deres valg- og handlekompetencer også styrker deres sociale, kulturelle og faglige kompetencer med særlig fokus på at styrke/vedligeholde deres lyst til vedvarende personlig og faglig udvikling i en stadig mere globaliseret verden.

 

Menneskesyn/læringssyn

Alle mennesker er unikke og rummer i princippet et uendeligt potentiale. Ungdomsskolen respekterer forskellighed og værdsætter fællesskab. Ungdomsskolen er åben for alle, dog ikke overfor undertrykkende, diskriminerende eller voldelig adfærd. Ungdomsskolen bygger på de demokratiske grundbegreber (ligeværd, respekt, åbenhed, solidaritet, mulighed for fælles erfaringsdannelse) og praktiserer en "kom-an!-ungdomsskole" hvor unges egne initiativer støttes med fokus på involvering.

Ungdomsskolens rolle som forebyggende og kulturskabende institution.
Herunder:

 

Hvad og hvordan

Morsø Ungdomsskole tilbyder undervisning og fritidstilbud til kommunens unge fra 7. klasse til 18 år. Undervisningen foregår dels på sæsonhold og dels på kortere kurser, f.eks. weekendkurser. Undervisningen er gratis og frivillig.
Tilbuddene omfatter almen undervisning i håndværksmæssige fag, kunstneriske fag, erhvervsmæssige fag, samfundsmæssige fag, familiemæssige fag, sociale fag, natur- og sundhedsfag, samt øvrige almene fag, som de unge ønsker undervisning i.
Desuden tilbydes undervisning i prøveforberedende fag, specialundervisning, kurser for indvandrere og undervisning i færdselslære og knallertkørsel. Der tilbydes og arbejdes med "topstyrede" projekter, unges egne projekter og internationale projekter.

Ungdomsskolen har koordinerende og udførende funktioner indenfor SSP og SSP+.
Andre væsentlige opgaver er beskrivelse af kommunal ungdomspolitik, "nøgleperson" for misbrugsforebyggelse og projekthåndtering (ex: Udsatte unge), kontaktperson omkring radikaliseringsproblematikker.

Ungdomsskolens undervisning placeres på flere af øens skoler og på lokaliteter, hvor der er gunstige forhold. Hvor det er muligt placeres undervisningen i sammenhænge, der styrker dannelsen af ungdomsmiljøer.